top of page

Izstrādā vizuālos materiālus LIFE W2R projektam!

Zero Waste Latvija izsludina iepirkumu digitālās platformas dizaina materiālu izstrādes darbam platformas izstrādes ietvaros! To veicam LIFE integrētā projekta "Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju" (LIFE Waste To Resources IP) Nr. LIFE20 IPE/LV/000014 ietvaros (NACFIN22/0014).

Meklējam pieredzējušu grafiskos dizaineri un/vai radošo komandu, kas būtu ieinteresēti kopā ar mums pielāgot un sagatavot topošās digitālās platformas vizuālo tēlu.

Ja vēlies radoši izpausties to realizējot, lasi zemāk, ko tieši jāpaveic un sūti savu pieteikumu līdz 17.marta 10:00!

Jautājumu gadījumā esam gatavi interesentiem atsūtīt arī papildus vizuāli uzskatāmus materiālus, lai skaidrāk varētu izprast plānotā darba apjomu, šādā gadījumā lūgums rakstīt mums uz info@zerowastelatvija.lv!

Plānotās digitālās platformas galvenie mērķi:

 • atvieglot tādu pakalpojumu atrašanu internetā, kuri aizvieto jaunu preču iegādi, piemēram, remonta, nomas, koplietošanas un citi līdzvērtīgi pakalpojumi;

 • nodrošināt digitālu atbalstu projektā iesaistītajiem partneriem - atkritumu apsaimniekošanas un šķirošanas uzņēmumiem, lai popularizētu atkalizmantošanai sagatavotu lietu pieejamību, tādejādi arī veicinot informācijas pieejamību patērētājiem;

 • veicināt iedzīvotājus pārdomāt savus patēriņa paradumus, piedāvājot tiem izglītojoša un informatīva satura informāciju un iespējas iesaistīties aktivitātēs par lietu apritīgumu visas Latvijas mērogā. 1. Atsauce uz projektu.

LIFE integrētais projekts "Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju" (LIFE Waste To Resources IP) projekta Nr. LIFE20 IPE/LV/000014 budžeta pozīcijas C7 ietvaros (NACFIN22/0014).


 1. Finansējuma saņēmējs, kas plāno iepirkumu.

Biedrība Zero Waste Latvija, reģ.nr.40008279219, adrese Rīga, Ogļu iela 28-1, LV-1048.


 1. Iepirkuma priekšmets.

  1. Tirgus izpēte tiek veikta pretendenta atlasei, kura darba rezultātā tiks veikta dizaina materiālu izstrāde, kas kalpos par pamatu “LIFE Waste to Resources IP” aktivitātes C7 “Digitālā sadarbības platforma virzībai no precēm uz pakalpojumiem” platformas izstrādei un komunikācijai.

  2. Darba ietvaros izstrādātajiem materiāliem jābūt skaidri uztveramiem, rosinošiem. Materiālu darba failiem un to formātiem jābūt piemērojamiem pielietošanai gan platformas saturam, gan tās komunikācijai sociālajos tīklos un citur. Izstrādājot materiālus, jāņem vērā, ka digitālā platforma tiek izstrādāta responsīva - lietošanai arī mobilajās ierīcēs.

  3. Materiāli jāizstrādā tā, lai tie mijiedarbotos ar platformas saukļiem un izstrādāto radošo koncepciju, kas pēc konkursa noslēguma tiks iesūtīti izvēlētajam pakalpojuma sniedzējam.

  4. Materiāli būs nepieciešami aprites ekonomikas digitālās platformas izstrādes ietvaros, sagatavojot šādus nodevumus:

   1. Izstrādāta platformas stila grāmata (brandbook) un divu platformas radošo konceptu apvienošana, balstoties uz pasūtītāja piedāvāto informāciju (apraksts par platformas mērķiem, konceptu, tās veidotājiem, projektu un platformā pieejamo informāciju un jau izstrādātajiem radošajiem konceptiem). Stila grāmatas un radošā koncepta pielietojuma rekomendāciju izveide un prezentēšana platformas izstrādātājiem.

   2. Platformas titullapas slīdošie attēli (2-3 gab), balstoties uz pasūtītāja piedāvāto informāciju (apraksts par platformas mērķiem, konceptu, tās veidotājiem, projektu un platformā pieejamo informāciju).

   3. Platformas sadaļas “Par projektu” attēli (3-5 gab) un slīdošie attēli (2-3 gab), izveide, balstoties uz pasūtītāja piedāvāto informāciju (apraksts par platformas mērķiem, konceptu, tās veidotājiem, projektu un platformā pieejamo informāciju).

   4. Platformas sadaļas “Aprites ekonomika” 2-3 attēlu un 3 grafiku izveide, balstoties uz pasūtītāja piedāvāto informāciju par sadaļā plānoto un jau pieejamo saturu (sadaļa paredzēta informatīva satura publicēšanai par aprites ekonomiku, datiem, pētījumiem, gadījumizpētēm, zinātniskiem rakstiem un citu noderīgu informāciju tiešsaistē par aprites ekonomikas tēmu un sabiedrības ieradumu virzību no precēm uz pakalpojumiem, remontu, nomu un citām saistītām aktivitātēm).


 1. Dizaina materiālu izstrādātajiem jāspēj iekļauties noteiktajos termiņos.

 2. Darba izpildes termiņš ir 2023. gada 30.aprīlis, ieskaitot.

 3. Pretendentam jāpiedāvā cena (ieskaitot nodokļus), par kādu tas gatavs darbu paveikt. Tirgus izpētes rezultātā ar izvēlēto pretendentu tiks noslēgts līgums.


 1. Pretendentu atlases kritēriji.

Pretendentam ir jābūt pieredzei, strādājot (brīvprātīgi vai algotu darbu) ar reklāmas un komunikācijas kampaņu radošo ideju izstrādi vismaz 5 gadus. Pretendentam ir jābūt iepriekšējai pieredzei (brīvprātīgi vai algotu darbu) darbā ar kampaņu stratēģijas izveidi vismaz 5 gadus.

Pretendentam ir jābūt iepriekšējai pieredzei (brīvprātīgi vai algotu darbu) darbā ar materiālu izstrādi vismaz 3 mājaslapām.

Pretendents iepriekš izstrādājis līdzīga (vides, aprites ekonomikas, ilgtspējīga dzīvesveida) satura vizuālos materiālus.


 1. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji, norādot kritērijus un to īpatsvaru.

Tiks izvēlēts saimnieciski izdevīgākais piedāvājums pēc sekojošiem kritērijiem:

 • Pieredze jomā vismaz 5 gadus, kritērija svars - 10%

 • Pieredze darbā ar reklāmu un komunikācijas projektiem vismaz 5 gadus, kritērija svars - 10%

 • Pieredze darbā ar materiālu izstrādi vismaz 3 mājaslapām, kritērija svars - 10%

 • Pieredze, izstrādājot vides un/ vai dabas aizsardzības tematikas vizuālos materiālus, kritērija svars - 20%

 • Cena, kritērija svars - 50%


Pretendentu izslēdzoši kritēriji:

Pretendentam nav Latvijas Republikā reģistrēta saimnieciskā darbība.

Pasludināts pretendenta maksātnespējas process.

Pretendentam Latvijā ir nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Pastāv interešu konflikts.

Pretendentam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas.


 1. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un veids.

Parakstītu piedāvājumu brīvā formā ar apliecinājumu par atbilstību vērtēšanas kritērijiem, kopā ar darbu portfolio (vai atsauci uz tiem) un CV sūtīt uz elektronisko e-pasta adresi info@zerowastelatvija.lv.


 1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš.

Piedāvājumu iesniegt līdz 2023. gada 17. marta plkst. 10:00.


 1. Kontaktpersona.

Evija Ozola - Ozoliņa, Projekta vadītāja, mob.t. 29926491, evija@zerowastelatvija.lv

bottom of page