top of page

​MĒRĶPROGRAMMAS

Zero Waste Latvija ir daļa no sabiedrības, kas ir kļuvusi par kustību paradumu maiņai ceļā uz bezatkritumu dzīvesveidu. Mūsu mērķis ir piesārņojumu mazināt, ievērojot bezatkritumu dzīvesveida galvenos pamatprincipus – samazināt patēriņu, izmantot atkārtoti un pārstrādāt atkritumus. Atkritumi ik dienas nonāk okeānos, mežos, tiek aprakti zem zemes vai sadedzināti, radot būtisku vides piesārņojumu. Mēs aktīvi sadarbojamies un organizējam kopīgus projektus ar Latvijas lielākajiem atkritumu apsaimniekotājiem, pašvaldībām, izglītības iestādēm. Mūsu viedoklis ir svarīgs un iknedēļu tiekam aicināti piedalīties uzstāties skolās, organizācijās, uzņēmumos un plašsaziņas līdzekļos. 

Mēs vēlamies augt un sasniegt arī biznesa auditoriju, uzrunājot privātos uzņēmumus un investorus, lai sniegtu mūsu pieredzējušo ekspertu redzējumu.

Ja arī Tavam uzņēmumam mūsu uzstādītie mērķi ir nozīmīgi, atbalsti mūsu biedrības izstrādātās mērķprogrammas un palīdzi tās realizēt kopā!

BĒRNU UN JAUNIEŠU MĒRĶPROGRAMMA

• Apmācības un izbraukumu vieslekcijas mācību iestādēs, piemēram, programmas Dzīvei gatavs ietvaros, https://www.dziveigatavs.lv

• Praktiskās nodarbības un lektoru dalība bērnu/ jauniešu nometnēs.
• Atbalsts informatīvo materiālu izstrādei, interaktīvu digitālu rīku izveidei.

Books.png
Klade.png

UZŅĒMĒJU MĒRĶPROGRAMMA

• Apmācības un izbraukumu vieslekcijas par preču iepakojumu, otrreizēju izmantošanu, nomas iespējām un citiem ilgtspējas principiem mazos un vidējos uzņēmumos konkrētajā nozarē, nozaru asociācijās un biedrībās.

• Atbalsts konkrētas nozares monitoringam balstoties uz aprites ekonomikas principiem.

• Atbalsts Zero Waste Europe sertifikācijas programmas ieviešanai Latvijā.
• Atbalsts manuāļa izveidei par iepakojuma veidiem un to pārstrādi Latvijā un reģionos.

ATBALSTU VAR SNIEGT:

PRIVĀTPERSONAS

INDIVIDUĀLIE ZIEDOTĀJI

JURIDISKAS PERSONAS

UZŅĒMUMI UN ORGANIZĀCIJAS

ZIEDOJUMU LĪMEŅI
500_Eur.png

€500+ ziedojums

GUVUMS:

  • Bezmaksas lekcija jūsu uzņēmumam par kādu no ZWL tēmām.

  • Uzņēmuma labās prakses popularizēšana.

Ftydjh.png

€1000+ ziedojums

GUVUMS:

• Bezmaksas lekcija jūsu uzņēmumam par kādu no ZWL tēmām.

• Bezmaksas praktiskā nodarbība jūsu uzņēmumam.

• Uzņēmuma labās prakses popularizēšana.

Roqwfueigsjk.png

€3000+ ziedojums

GUVUMS:

  • Bezmaksas lekcija jūsu uzņēmumam par kādu no ZWL tēmām.

  • Bezmaksas praktiskā nodarbība jūsu uzņēmumam.

  • Uzņēmuma individuālais monitorings balstoties uz aprites ekonomikas principiem un konkrēts rīcības plāns turpmākai darbībai.

  • Uzņēmuma labās prakses popularizēšana.

  • ZWL logo izmantošana uzņēmuma mājas lapā.

bottom of page