top of page

Izsludinām iepirkumu digitālās platformas izstrādei!

Zero Waste Latvija izsludina iepirkumu digitālās platformas pirmās kārtas izstrādei, pie kā strādājam LIFE Waste To Resources IP projekta ietvaros. Meklējam pieredzējušus IT izstrādātājus, kas būtu ieinteresēti kopā ar mums izstrādāt tik tiešām praktiski pielietojamu un ikdienā noderīgu mājaslapu ar administrācijas paneli. Topošās mājaslapas jeb digitālās platformas galvenais mērķis - veicināt iedzīvotājus pārdomāt savus paradumus un atvieglot remonta, nomas un citu līdzvērtīgu pakalpojumu lietošanu un palielināt šādu pakalpojumu pieejamību, kas aizvieto jaunu preču pirkšanu.


1. Atsauce uz projektu


LIFE integrētais projekts "Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju" (LIFE Waste To Resources IP) projekta Nr. LIFE20 IPE/LV/000014.


2. Finansējuma saņēmējs, kas plāno iepirkumu


Biedrība Zero Waste Latvija, Reģ. Nr. 40008279219, adrese: Rīga, Progresa iela 1-25, LV-1067.


3. Iepirkuma priekšmets un pakalpojuma apraksts


Responsīvas digitālās platformas jeb mājaslapas un tās administrācijas paneļa pirmās kārtas izstrāde patērētāju paradumu maiņas motivēšanai pārejai no preču iegādes uz pakalpojumu izmantošanu, un platformas uzturēšana saskaņā ar tehniskajām specifikācijām.


Plānotā darba cena (ieskaitot nodokļus) ir 75000 EUR. Iepirkuma rezultātā ar izvēlēto pretendentu tiks noslēgts līgums.


4. Nolikums


Pilns nolikums un piedāvājuma iesniegšanas dokumenti pieejami šeit.


5. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš


Piedāvājumu jāiesniedz līdz 2022. gada 6. decembra plkst. 10:00.


6. Kontaktpersona


Anna Doškina, Zero Waste Latvija valdes priekšsēdētāja, tel. nr. 27000216, anna@zerowastelatvija.lv


7. Sagatavotāja vārds, uzvārds, amats, paraksts, datums


Laura Treimane, projekta vadītāja

2022. gada 21. novembrī


8. Saņemtie jautājumi no pretendentiem


Iepirkuma izsludināšanas laikā saņemtie jautājumi un atbildes uz tiem atrodami šeit:


Jautājumi un atbildes par iepirkuma procedūru.docx
.pdf
Download PDF • 127KB

(fails aktualizēts 01.12.2022.)


9. Pieteikuma fails .doc formātā


Ērtākai pieteikuma aizpildīšanai pieteikuma dokumenti .doc formātā pieejami šeit:


Pieteikuma dokumenti_IT_ZWL_28112022
.docx
Download DOCX • 83KB


LIFE integrētais projekts “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju" (LIFE Waste To Resources IP, LIFE20 IPE/LV/000014) tiek īstenots ar Eiropas Savienības un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.


Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības vides un klimata programmas LIFE un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. Informācija atspoguļo tikai autoru nostāju un viedokli, un ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūras (CINEA) nostāju un viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne finansējuma piešķīrējs nav atbildīgi par pausto saturu.

Comments


bottom of page