top of page

Izsludinām iepirkumu grāmatvedības pakalpojuma iegādei LIFE IP projektam!

Atsauce uz projektu


LIFE integrētais projekts "Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju" (LIFE Waste To Resources IP) projekta Nr. LIFE20 IPE/LV/000014.


Finansējuma saņēmējs, kas plāno iepirkumu


Biedrība Zero Waste Latvija, reģ.nr.40008279219, adrese Rīga, Progresa iela 1-25, LV-1067.


Iepirkuma priekšmets / preces, pakalpojuma vai būvdarbu apraksts


Grāmatvedības pakalpojumu sniegšana projekta LIFE Waste To Resources IP projekta Nr. LIFE20 IPE/LV/000014, ietvaros, kas ietver visas projekta finanšu dokumentācijas uzturēšanu, grāmatvedības atskaišu sagatavošanu un sekošanu tam, lai tiktu ievērota LR likumdošana veicot projekta realizāciju, visā projekta garumā no 2022.gada līdz 2028.gadam (ieskaitot).

Maksimālā darba cena (ieskaitot nodokļus) ir 8400,00 EUR. Darba atlīdzība nevar pārsniegt maksimāli noteikto kopējo cenu. Tirgus izpēte tiek veikta pretendenta atlasei.

Tirgus izpētes rezultātā ar izvēlēto pretendentu tiks noslēgts līgums.


Pretendentu atlases kritēriji


Pieredze grāmatvedības pakalpojumu sniegšanā vismaz 5 gadus un vismaz 3 gadu pieredze darbā ar biedrībām ar sabiedriskā labuma organizācijas statusu.

Pieredze darbā ar projektiem, kas ir finansēti no ES, EEZ un citiem ārvalstu fondiem.

Ieguvis augstāko izglītību ekonomikā, vadības zinībās vai uzņēmējdarbībā;

Priekšrocība kandidātiem ar pieredzi par vides un bezatkritumu tēmu.


Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji, norādot kritērijus un to īpatsvaru


Tiks izvēlēts saimnieciski izdevīgākais piedāvājums pēc sekojošiem kritērijiem:

Pretendenta pieredze grāmatvedības pakalpojuma sniegšanā vismaz 5 gadus - 15%

Pieredze darbā ar biedrībām ar sabiedriskā labuma organizācijas statusu vismaz 3 gadus - 15%

Pieredze darbā ar projektiem no ES, EEZ un citiem ārvalstu fondiem - 15%

Augstākā izglītība ekonomikā, vadības zinībās vai uzņēmējdarbībā - 5%

Pieredze darbā ar vides un bezatkritumu tēmu - 5%

Cena - 50%


Pretendentu izslēdzoši kritēriji


Pasludināts pretendenta maksātnespējas process, pretendentam Latvijā ir nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, pastāv interešu konflikts.


Piedāvājumu iesniegšanas vieta un veids


Piedāvājumu kopā ar CV vai saiti uz Linkedin profilu sūtīt uz elektronisko epasta adresi mara.laizane@zerowastelatvija.lv


Piedāvājumu iesniegšanas termiņš


Piedāvājumu iesniedz līdz 2022. gada 31.maijam, plkst. 11:00.


Kontaktpersona


Māra Laizāne, projekta vadītāja, tel.nr.29265972, mara.laizane@zerowastelatvija.lv

bottom of page