top of page

Apkopojam uzņēmumu datus LIFE Waste To Resources IP projektam

Zero Waste Latvija izsludina iepirkumu digitālās platformas uzņēmumu datu atlases pakalpojumam, platformas Kartes sadaļas izstrādes ietvaros! To veicam LIFE integrētā projekta "Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju" (LIFE Waste To Resources IP) Nr. LIFE20 IPE/LV/000014 ietvaros (NACFIN22/0014).

Meklējam uzņēmumus, kas var piegādāt segmentētus datus par komersantiem, kas darbojas konkrētu NACE2 kodu darbības sfērās.

Ja vēlies realizēt šo projektu, lasi zemāk, ko tieši jāpaveic un sūti savu pieteikumu līdz 20.marta 12:00

Plānotās digitālās platformas galvenie mērķi:

 • atvieglot tādu pakalpojumu atrašanu internetā, kuri aizvieto jaunu preču iegādi, piemēram, remonta, nomas, koplietošanas un citi līdzvērtīgi pakalpojumi (dati atlasīti pēc NACE 2 kodiem);

 • nodrošināt digitālu atbalstu projektā iesaistītajiem partneriem - atkritumu apsaimniekošanas un šķirošanas uzņēmumiem, lai popularizētu atkalizmantošanai sagatavotu lietu pieejamību, tādejādi arī veicinot informācijas pieejamību patērētājiem;

 • veicināt iedzīvotājus pārdomāt savus patēriņa paradumus, piedāvājot tiem izglītojoša un informatīva satura informāciju un iespējas iesaistīties aktivitātēs par lietu apritīgumu visas Latvijas mērogā.


 1. Atsauce uz projektu.

LIFE integrētais projekts "Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju" (LIFE Waste To Resources IP) projekta Nr. LIFE20 IPE/LV/000014 budžeta pozīcijas C7 ietvaros (NACFIN22/0014).


 1. Finansējuma saņēmējs, kas plāno iepirkumu.

Biedrība Zero Waste Latvija, reģ.nr.40008279219, adrese Rīga, Ogļu iela 28-1, LV-1048.


 1. Iepirkuma priekšmets.

  1. Tirgus izpēte tiek veikta pretendenta atlasei, kura darba rezultātā tiks veikta datu atlase par uzņēmumiem, kas kalpos par pamatu “LIFE Waste to Resources IP” aktivitātes C7 “Digitālā sadarbības platforma virzībai no precēm uz pakalpojumiem” platformas Kartes izstrādei.

  2. Dati jāsagatavo tā, lai tie būtu integrējami digitālajā platformā.

  3. Iegūstamie dati par uzņēmējiem:

   • Uzņēmuma nosaukums

   • Reģistrācijas numurs

   • PVN statuss

   • Juridiskā adrese

   • Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts, mājaslapas adrese, kur piemērojams)

   • NACE darbības veids

  4. Uzņēmumu atlases kritēriji

   • Aktīvi bez SDA, DI, DA, Maksātnespējas, uzsākta likvidācijas procesa;

   • Peļņa: sākot no 500 EUR/ gadā

   • Gada pārskata gads: 2021

   • Ir pieejama kontaktinformācija

   • Ir norādīta juridiskā adrese

   • NACE (45.20; 45.40; 95.11; 95.12; 95.2; 95.21; 95.22; 95.23; 95.24; 95.25; 95.29; 47.79; 77)


 1. Darba izpildes termiņš ir 2023. gada 23.aprīlis, ieskaitot.

 2. Pretendentam jāpiedāvā cena (ieskaitot nodokļus), par kādu tas gatavs darbu paveikt. Tirgus izpētes rezultātā ar izvēlēto pretendentu tiks noslēgts līgums.


 1. Pretendentu atlases kritēriji.

Specifisku atlases kritēriju nav. Pretendenta vērtēšana un atlase notiks balstoties uz piedāvāto cenu.


 1. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji, norādot kritērijus un to īpatsvaru.

Tiks izvēlēts saimnieciski izdevīgākais piedāvājums pēc sekojoša kritērija:Kritērijs: Cena par viena uzņēmuma datu atlasi, kritērija būtiskums - 100%Pretendentu izslēdzoši kritēriji:

Pretendentam nav Latvijas Republikā reģistrēta saimnieciskā darbība.

Pasludināts pretendenta maksātnespējas process.

Pretendentam Latvijā ir nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Pastāv interešu konflikts.

Pretendentam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas.


 1. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un veids.

Parakstītu piedāvājumu sūtīt uz elektronisko e-pasta adresi info@zerowastelatvija.lv.


 1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš.

Piedāvājumu iesniegt līdz 2023. gada 20. marta plkst. 12:00.


 1. Kontaktpersona.

Evija Ozola - Ozoliņa, Projekta vadītāja, mob.t. 29926491, evija@zerowastelatvija.lvComments


bottom of page