top of page

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, adrese, tālruņa numurs, kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Biedrība “Zero Waste Latvija”

reģistrācijas Nr. 40008279219

juridiskā adrese: Rīga, Progresa iela 1-25, LV-1067

Tālr. 27000216


Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Responsīvas digitālās platformas jeb mājaslapas un tās administrācijas paneļa pirmās kārtas izstrāde patērētāju paradumu maiņas motivēšanai pārejai no preču iegādes uz pakalpojumu izmantošanu un platformas uzturēšana saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

Plānotā summa: līdz 61 983,47 EUR bez PVN (līdz 75 000 EUR ar PVN).


Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā


Lēmuma pieņemšanas datums

15.12.2022.


Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem (nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, adrese)

1. SIA “I UN V PAKALPOJUMI”, reģ. Nr. 41203061920 (piedāvātā cena 39 900,00 EUR bez PVN)

2. SIA “Jāņa sēta”, reģ. Nr. 40003426448 (piedāvātā cena 48 576,00 EUR bez PVN)

3. SIA “White Digital”, reģ. Nr. 40003426448 (piedāvātā cena 48 600,00 EUR bez PVN)

4. Nodibinājums "Sabiedrības Līdzdalības Fonds", reģ. Nr. 40003426448 (piedāvātā cena 50 350,00 EUR bez PVN)

5. SIA "CUBE Aģentūra", reģ. Nr. 40003426448 (piedāvātā cena 53 045,00 EUR bez PVN)

6. SIA "Web Multishop Company", reģ. Nr. 40003426448 (piedāvātā cena 55 700,00 EUR bez PVN)

7. SIA "Devio", reģ. Nr. 40003426448 (piedāvātā cena 61 200,00 EUR bez PVN)

8. SIA "ICT labs", , reģ. Nr. 40003426448 (piedāvātā cena 61 840,00 EUR bez PVN)


Informācija par uzvarētāju (nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, adrese)

SIA “White Digital”, Reģ. Nr. 40003426448


Uzvarētāja piedāvātā līgumcena

48 600,00 EUR bez PVN


Eiropas Savienības fondu vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu:

LIFE integrētais projekts "Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju" (LIFE Waste To Resources IP) projekta Nr. LIFE20 IPE/LV/000014. Projekta mērķis: reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju.LIFE integrētais projekts “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju" (LIFE Waste To Resources IP, LIFE20 IPE/LV/000014) tiek īstenots ar Eiropas Savienības un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.


Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības vides un klimata programmas LIFE un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. Informācija atspoguļo tikai autoru nostāju un viedokli, un ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūras (CINEA) nostāju un viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne finansējuma piešķīrējs nav atbildīgi par pausto saturu.

Comentarios


bottom of page