top of page

Bioatkritumu šķirošana neattīstīsies bez finansiālas motivācijas

Vairāki Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas deputāti rosinājuši otrdien, 8. februārī, vēlreiz izskatīt bioloģiski noārdāmo atkritumu tarifus un noteikt bioloģisko atkritumu šķirošanai maksu 80% apmērā no nešķiroto atkritumu izmaksām.


Biedrība “Zero Waste Latvija” piekrīt deputātu paustajam medijos, ka iedzīvotājiem ir jārada finansiāli motivējošs stimuls iesaistīties atkritumu dalītajā vākšanā, tāpēc maksai par bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu ir jābūt ievērojami zemākai par nešķiroto atkritumu apsaimniekošanu, skaidro politiķi.


Lai gan konkrēts deputātu piedāvājums un tarifu aprēķini joprojām nav publiski pieejami, “Zero Waste Latvija” uzskata, ka izskanējušais piedāvājums šībrīža formātā noteikt maksu 80% apmērā no nešķiroto atkritumu izmaksām būs ļoti vājš motivācijas slieksnis iedzīvotājiem uzsākt bioatkritumu šķirošanu. Visa atbildība kārtējo reizi nonāks uz iedzīvotāju pleciem, nevis tiks motivēta, pamatojoties uz ekonomisko izdevīgumu.


Jau šobrīd iepakojuma šķirošana iedzīvotājiem ir pieejama bez maksas, taču bez pienācīgas un nepārtrauktas informācijas kampaņas un motivācijas, tā ir attīstījusies ļoti lēni. Ja par bioloģisko atkritumu šķirošanu jāmaksā būs gandrīz tikpat, cik par nešķirotajiem sadzīves atkritumiem, nav pamata domāt, ka bioatkritumu šķirošana attīstīsies pati no sevis bez finansiālas motivācijas


Bioloģisko atkritumu dalīta vākšana ir ES prasība, kurai jau nākamgad ir jābūt ieviestai visās dalībvalstīs. Bioatkritumu šķirošana ir kritiski nepieciešama, lai sasniegtu arī citu Eiropas Savienības noteikto mērķi – panākt, lai līdz 2035. gadam poligonos apglabāto sadzīves atkritumu īpatsvars nepārsniegtu 10% no kopējā atkritumu apjoma. Statistikas dati norāda, ka bioatkritumi sastāda līdz pat 40% no mūsu radītajiem sadzīves atkritumiem, un to atdalīšana un pārstrāde ir kritiski svarīga, lai samazinātu poligonos apglabāto atkritumu apjomu.


Lai sasniegtu šos mērķus nepietiek tikai ar infrastruktūras izbūvi - vajag arī motivēt iedzīvotājus.


Zero Waste Latvija aicina Saiemas Tautsaimniecības komisiju, no jauna izskatot bioatkritumu tarifu jautājumu, noteikt maksu 40% apmērā no nešķiroto atkritumu izmaksām, lai ekonomiski veicinātu bioatkritumu šķirošanu.


Comentários


bottom of page