top of page

ZWL iegūst SIF finansējumu vides interešu aizstāvībai un aprites ekonomikas veicināšanai

2022. gada sākumā “Zero Waste Latvija” ieguva finansējumu no Sabiedrības integrācijas fonda kapacitātes celšanai vides interešu aizstāvībā un aprites ekonomikas veicināšanai.


Projektā “Zero Waste Latvija” strādās pie vides interešu aizstāvības, realizēs vairākus pētnieciskos projektus, veicinās vides NVO savstarpējo sadarbību reģionos un veiks sabiedrības izglītošanas darbu.


Pateicoties finansējumam, tiks turpinātas vieslekcijas skolēniem par aprites ekonomiku Latvijas skolās sadarbībā ar platformu “Dzīvei gatavs”.


Šogad “Zero Waste Latvija” sadarbībā ar nozares ekspertiem projekta laikā veidos arī ilgtspējīga iepakojuma rokasgrāmatu, kas palīdzētu Latvijas ražotājiem saprast, kurš iepakojums tiešām ir pārstrādājams, un rast alternatīvas nepārstrādājamam iepakojumam. Tiks pētīti arī finanšu instrumenti aprites ekonomikas veicināšanai, kā arī realizētas vairākas citas iniciatīvas.


Biedrības “Zero Waste Latvija” mērķi 2022.gadā - turpināt iesākto darbu aprites ekonomikas principu popularizēšanā, turpināt iedzīvotāju izglītošanu un iesaisti bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošanā un stiprināt biedrības iespējas vides interešu aizstāvībā, piedaloties likumdošanas, regulu un normatīvo aktu izveides konsultāciju, komentēšanas un veidošanas procesos pēc tai sniegtajām likumiskajām iespējām.


“Zero Waste Latvija” projekta “Kapacitātes celšana vides interešu aizstāvības un aprites ekonomikas veicināšanā” īstenošanu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.“Zero Waste Latvija” projekta “Kapacitātes celšana vides interešu aizstāvības un aprites ekonomikas veicināšanā” īstenošanu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.


Comments


bottom of page