top of page

Zero Waste Europe viesojas Rīgā

Šonedēļ Rīgā viesojās kolēģi no organizācijas Zero Waste Europe. Zero Waste Europe apvieno visas Eiropas bezatkritumu organizācijas, un Latvija ir tās biedrs kopš 2019. gada.


Kopā ar Rīgas Domi tika pārrunāti Rīgas atkritumu samazināšanas plāni, Rīgas pieteikums bezatkritumu pilsētas statusam un ar Zero Waste Latvija apspriesti bioloģisko atkritumu dalītās vākšanas problemātika, kopienas kompostu jautājums un arī vietējās dienaskārtība sliktākā ideja: atkritumu dedzināšana.


Devāmies kopīgā vizītē uz Getliņi EKO. Vizītes laikā sapratām - mums kā patērētāju sabiedrībai ir ļoti daudz vietas potenciālai izaugsmei - gan iepakojuma šķirošanas apjomu un kvalitātes uzlabošanā, gan bioloģisko atkritumu dalītajā vākšanā, kam, starpcitu, būs jābūt obligāti pieejamai no 2023. gada. Taču šobrīd tas, ko varam darīt, ir - fokusēties uz to, lai radītu mazāk atkritumu gan katrs individuāli, gan uzņēmumu un organizāciju līmenī.


Apciemojām arī DIO Depozīta punkts , kur notiek šķirošana. Prieks redzēt, cik precīzi automatizēti tiek šķirotas pudeles, un depozīta maisi, kuros veikali ved taru uz šķirošanas punktu, ir pārstrādājami. Ļoti ceram un gaidām depozīta paplašināšanu stiprajiem dzērieniem tuvākajā nākotnē. Starpcitu, Latvija unikāla ar to, ka mums ir 1 veida pudeles standarts, ko izmanto ap 20 alusdarītavas visā valstī, nodrošinot iespēju daudzreiz uzpildīt arī mazajām alus darītavām. Atkārtoti uzpildāmās pudeles sastāda ap 20 - 23% no visām nodotajām pudelēm depozīta sistēmā.


Otrdienas rītā darbu ar Zero Waste Europe kolēģiem turpinājām, apspriežot “Zero waste” biznesa sertifikāciju un iespējas to attīstīt arī Latvijā!


Vērtīga pieredzes apmaiņa! Paldies kolēģiem no Zero Waste Europe!Comments


bottom of page