top of page

Tapusi rokasgrāmata pašvaldībām aprites ekonomikas veicināšanai

2022.gada laikā biedrības Zero Waste Latvija vadībā ir tapusi iedvesmas rokasgrāmata pašvaldībām aprites ekonomikas praktiskai veicināšanai un ieviešanai to ikdienā. Šajā dokumentā vēlamies iepazīstināt jūs ar vairākām interesantām idejām par aprites ekonomikas veicināšanu pašvaldībās visā pasaulē. Rokasgrāmatā tika ietverti gan mūsu videi, klimatam un infrastruktūrai līdzīgu pilsētu īstenoti projekti, gan arī citu kontinentu piemērus, kas var kalpot par ideju kaut kam jaunam un interesantam Latvijas pašvaldībās. Apskatījāmarī dažas idejas, kas jau labi iedzīvojušās vietējās pašvaldībās, lai aicinātu citas pašvaldības pārņemt labās prakses.


Visi piemēri iedalīti kādā no “Rīcības plānā pārejai uz aprites ekonomiku 2020.—2027. gadam”

dotajām piecām aprites ekonomikas ieviešanas stratēģijām:

  • Pāreja no precēm uz pakalpojumiem;

  • Preču koplietošana;

  • Preču atkārtota izmantošana (izmantošanas paildzināšana);

  • Dalīšanās ekonomika;

  • Noslēgts materiālu aprites loks.


Piemēri ir ļoti dažādi, sākot ar vienkāršām un viegli pārņemamām idejām, kas neprasa lielu

finansiālo ieguldījumu, un beidzot ar projektiem, kas pieprasa lielas strukturālas izmaiņas.

Ar šo materiālu vēlamies iedvesomot gan tās pašvaldības, kas vēlas spert pirmos soļus aprites

ekonomikas ideju ieviešanā, gan arī tās, kas vēlas iesaistītes grandiozu projektu ieviešanā, kur nepieciešama sadarbība vairāku pašvaldību, uzņēmēju, asociāciju un iedzīvotāju starpā, ievērojami finansu ieguldījumi un citi resursi.


Ceram, ka šis materiāls būs noderīgs un iedvesmos uz jaunām un interesantām aprites

ekonomikas idejām jūsu pašvaldībās, kā arī mudinās uz sadarbību un labās pieredzes apmaiņu

savā starpā, ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem!Projektu „Kapacitātes celšana vides interešu aizstāvības un aprites ekonomikas veicināšanā” (nr.

2022.LV/NVOF/MAC/077/22) finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas

piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. #NVOFonds2022
Comments


bottom of page