top of page

Pētījums: Latvijā cilvēku organismos atrastas ķīmiskas vielas, kas saistītas ar pārtikas iepakojumu

Desmit Latvijas sabiedrībā pazīstamu personu organismos lielā daudzumā atrastas bīstamas ķīmiskas vielas, kas saistītas ar pārtikas produktu iepakojumu. Biedrība “Zero Waste Latvija” kopā ar “Zero Waste Europe” un citām vides organizācijām (1), aicina valdības rīkoties, lai nodrošinātu ilgtspējīgu un nekaitīgu iepakojumu, kas pasargātu gan vidi, gan cilvēku veselību.


Pētījumā tika pārbaudīti 52 cilvēku urīna paraugi. Latvijas 10 dalībnieku vidū bija Saeimas deputāti, mediju pārstāvji, vides un citi speciālisti (2), kuru paraugus savāca un uzglabāja Centrālā Laboratorija. Dalībnieku urīna paraugos tika meklēti ftalāti un fenoli, kuru viens no galvenajiem izmantošanas veidiem ir ēdiena iepakojums. Šīs vielas var ietekmēt reproduktīvo sistēmu, imūnsistēmu, kā arī var veicināt vēzi un sirds un asinsvadu slimības. Pētot 28 potenciāli bīstamas ķīmiskās vielas (3), visu dalībnieku urīnā tika atrasti 13 no 17 mērītajiem ftalātiem un 4 no 11 mērītajiem fenoliem. Kopumā Latvijas paraugos tika konstatētas 24 no 28 mērītajām vielām.

“Šis pētījums kārtējo reizi parāda, ka vielas no pārtikas iepakojuma un citiem materiāliem nonāk apkārtējā vidē un mūsu organismos. Uztraucoši ir nevis konkrētie līmeņi konkrēto cilvēku paraugos, bet gan tas, ka ftalāti un fenoli ir visu cilvēku organismos visu laiku. Lēmumu pieņēmējiem un iepakojuma ražotājiem ir steidzami jārisina šī problēma,” secina organizācijas “Zero Waste Latvija” pārstāve Mairita Lūse.


Šī gada martā zinātnieku grupa publicēja vienprātības ziņojumu (4), kurā pausts satraukums par pārtikas produktu iepakojumā esošo ķīmisko vielu spēju no iepakojuma iekļūt pārtikā. Daudzas no šīm ķīmiskajām vielām var būt bīstamas, apdraudot cilvēku veselību. Reaģējot uz minēto paziņojumu, vairāk nekā 230 NVO no visas pasaules parakstīja deklarāciju, kurā pauž bažas par šo jautājumu (“Declaration of Concern”) un aicināja lēmumu pieņēmējus nekavējoties rīkoties. (5)


Eiropas Komisija ir apņēmusies līdz 2022. gada beigām iesniegt priekšlikumu par ES tiesību aktu pārskatīšanu pārtikas kontaktmateriālu jomā. (6) Šobrīd spēkā esošie tiesību akti ir novecojuši, nepietiekami un neatbilstīgi, un pastāv plaša vienprātība, ka tie nespēj pildīt savu uzdevumu — aizsargāt cilvēku veselību Eiropā. (7)


“Šī ilgi gaidītā un prasītā tiesību aktu pārskatīšana ir iespēja, ko nedrīkst izniekot. Ar maznozīmīgiem pašreizējo tiesību aktu pielāgojumiem nepietiks — ja ES vēlas efektīvi aizsargāt cilvēku veselību, veidot ilgtspējīgas pārtikas sistēmas un aprites ekonomiku bez toksiskām vielām, tai ir jāiestājas par pamatīgām pārmaiņām,” piebilst Žistīne Maijo, “Zero Waste Europe” patēriņa un ražošanas speciāliste.


Eiropas Savienības māja sadarbībā ar Pasaules Dabas Fondu un Zero Waste Latvija 10. decembrī plkst. 18:00 organizē tiešsaistes diskusiju "Plastmasa zem lupas", kurā sarunāsies pētījuma dalībnieki, vides un ķīmijas eksperti par pētījuma rezultātiem, plastmasas ietekmi uz veselību un ilgtspējīgu iepakojumu. Diskusija būs skatāma tiešraidē Eiropas Savienības mājas un Zero Waste Latvija Facebook lapās, kā arī Zero Waste Latvija Youtube kanālā. Uzrunu diskusijas sākumā teiks Valsts prezidenta dzīvesbiedre Andra Levite.PIEZĪMES


  1. Pētījuma info oriģinālvalodā: https://zerowasteeurope.eu/plastics-in-the-spotlight/

  2. Pētījuma dalībnieki no Latvijas - Dace Rukšāne, Atis Lejiņš, Ivars Zariņš, Dana Sinkēviča, Ksenija Andrijanova, Kaspars Zakulis, Inese Vaikule, Jana Simanovska, Jānis Brizga, Kristīne Garklāva.

  3. Pārbaudītās ķīmiskās vielas bija 17 ftalātu metabolīti (MEP, MiBP, MnBP, MBzP, MnPeP, MCHP, MnOP, MEHP, MEHHP, MEOHP, MEcPP, OHMiNP, oxo-MINP, cxMiNP, OH-MPHP, OH-MINCH un oxo-MINCH) un 11 fenolu savienojumi (MEPA, ETPA, PRPA ,BUPA, BPA, BPS, BPB, BPAF, OXBE, TRCS).

  4. Zinātniskās vienprātības ziņojums par pārtikas produktu iepakojumā esošo ķīmisko vielu iedarbību uz cilvēku veselību (“Impact of Food Packaging Chemicals on Human Health”) publicēts izdevumā “Environmental Health” 2020. gada 3. martā. Ziņojumu pamatā izstrādāja fonds “Food Packaging Forum.

  5. Declaration of Concern (deklarācija par bažām).

  6. 2020. gada maijā publicētajā stratēģijā “No lauka līdz galdam” ir paredzēts: “Lai pārtiku padarītu drošāku un uzlabotu sabiedrības veselību (jo īpaši bīstamo ķimikāliju izmantošanas sakarā) Komisija pārskatīs pārtikas kontaktmateriāliem veltītos tiesību aktus un atbalstīs, ka tiek izmantoti inovatīvi un ilgtspējīgi tāda iepakojuma risinājumi, kurā lietoti videi draudzīgi, atkārtoti izmantojami un reciklējami materiāli, kā arī dos ieguldījumu pārtikas izšķērdēšanas mazināšanā.” 2020. gada oktobrī publicētajā “Ilgtspēju sekmējošajā ķimikāliju stratēģijā” ir sniegtas papildu norādes par pārskatīšanu un to, kas ar to būtu jāpanāk.

  7. ZWE nostājas dokuments “Towards safe food contact materials in toxic-free circular economy” (“Ceļā uz nekaitīgiem pārtikas kontaktmateriāliem aprites ekonomikā bez toksiskām vielām”).KONTAKTINFORMĀCIJA


Kontaktpersona par Latvijas pētījumu:

Mairita Lūse, biedrības “Zero Waste Latvija” pārstāve

info@zerowastelatvija.lv | +371 27 271 533Kontaktpersonas par “Plastics in the Spotlight” projektu Eiropā:

Justine Mallot, “Zero Waste Europe” patēriņa un ražošanas speciāliste

justine@zerowasteeurope.eu | +32 487347215


Eilidh Robb, “Zero Waste Europe” komunikācijas speciāliste

eilidh@zerowasteeurope.eu | +44 (0) 7531525899


Comments


bottom of page