top of page

Meklējam juristu LIFE IP iepirkuma konsultācijām!

Zero Waste Latvija meklē kompetentu un pieredzējušu juristu, kas palīdzēs mums ar dokumentu sakārtošanu IT izstrādes iepirkumam un konsultēs līgumu sagatavošanā, ko slēgsim ar iepirkuma uzvarētāju. Meklējam kandidātu ar pieredzi tieši iepirkumos, lai bez liekiem sarežģījumiem varam izsludināt digitālās platformas izstrādes iepirkumu. Ja zini kādu, kas var mums palīdzēt, padod ziņu tālāk!


1. Atsauce uz projektu.


LIFE integrētais projekts "Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju" (LIFE Waste To Resources IP) projekta Nr. LIFE20 IPE/LV/000014.


2. Finansējuma saņēmējs, kas plāno iepirkumu.


Biedrība Zero Waste Latvija, reģ.nr.40008279219, adrese Rīga, Progresa iela 1-25, LV-1067.


3. Iepirkuma priekšmets un pakalpojuma apraksts.


Juridiskās konsultācijas nepieciešamas digitālās platformas izstrādes iepirkuma procesa korektai noritei. Pakalpojuma sniedzējam būs jānodrošina, lai visa iepirkuma dokumentācija ir atbilstoša LR likumdošanai, kā arī būs jāsniedz konsultācijas korekta līguma sagatavošanai ar iepirkuma uzvarētāju.


Maksimālā darba cena (ieskaitot nodokļus) ir 1000 EUR. Darba atlīdzība nevar pārsniegt maksimāli noteikto kopējo cenu. Tirgus izpēte tiek veikta pretendenta atlasei.

Tirgus izpētes rezultātā ar izvēlēto pretendentu tiks noslēgts līgums.


4. Pretendentu atlases kritēriji.


Iepriekšēja pieredze juridisko pakalpojumu sniegšanā iepirkumu jautājumos.

Pretendentam vai tā uzņēmuma pārstāvim nepieciešama augstākā izglītība tiesību zinātņu jomā.


5. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji, norādot kritērijus un to īpatsvaru.


Tiks izvēlēts saimnieciski izdevīgākais piedāvājums pēc sekojošiem kritērijiem:


Kritērijs: Pieredze juridisko pakalpojumu sniegšanā publisko iepirkumu jautājumos

Kritērija būtiskums: 30%


Kritērijs: Izglītība tiesību zinātņu jomā

Kritērija būtiskums: 20%


Kritērijs: Cena

Kritērija būtiskums: 50%


Pretendentu izslēdzoši kritēriji: pasludināts pretendenta maksātnespējas process, pretendentam Latvijā ir nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, pastāv interešu konflikts.


6. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un veids.


Piedāvājumu kopā ar speciālistu CV vai saiti uz Linkedin profilu sūtīt uz elektronisko epasta adresi info@zerowastelatvija.lv


7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš.


Piedāvājumu iesniedz līdz 2022. gada 10.oktobra plkst. 12:00.


8. Kontaktpersona.


Anna Doškina, Zero Waste Latvija valdes priekšsēdētāja, tel.nr.27000216, anna@zerowastelatvija.lv


9. Sagatavotāja vārds, uzvārds, amats, paraksts, datums


Māra Laizāne, projekta vadītāja

2022.gada 3.oktobrīLIFE integrētais projekts “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju" (LIFE Waste To Resources IP, LIFE20 IPE/LV/000014) ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras. www.wastetoresources.varam.gov.lv

Šī informācija atspoguļo tikai LIFE Waste To Resources IP projekta partneru viedokli, un Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra neatbild par to, kā tiek izmantota šeit paustā informācija.
Comments


bottom of page