top of page

Latvija aicināta veicināt atkritumu pārstrādi un atkalizmantošanu

Vairākas Eiropas valstis, tajā skaitā Latvija, saņēmušas brīdinājumu no Eiropas Komisijas (EK) par savu nespēju veicināt atkritumu pārstrādi un sasniegt ES kopējos atkritumu pārstrādes mērķus.


Pārejai uz aprites ekonomiku tika izvirzīti vairāki mērķi: līdz 2025. gadam visām dalībvalstīm 55% no sadzīves atkritumiem sagatavot atkalizmantošanai un pārstrādei, un 65% no iepakojuma pārstrādāt.


Ja iepakojuma parstrādes mērķi Latvijai vēl ir cerība sasniegt, tad daudz bēdīgāk ir ar atkritumu atkalizmantošanu un pārstrādi. Lai gan atkritumu apglabāšana poligonos pēdējos gados ir ievērojami samazinājusies (no 64,3% 2016. gadā līdz 52,8% 2020. gadā), Latvijā joprojām ļoti liels atkritumu daudzums tiek apglabāts poligonos. Eiropas kopīgais nospraustais mērķis nosaka, ka 2035. gadā poligonos varēs apglabāt vien 10% no sadzīves atkritumu apjoma.


Ko iesaka Eiropas komisija?

  • Veicināt atkārtotu izmantošanu, tai skaitā iepakojuma atkārtotu izmantošanu.

  • Veicināt atkritumu šķirošanu, īpaši bioloģisko, un nodrošināt iedzīvotājiem iespēju tos šķirot.

  • Veicināt bioloģisko atkritumu apstrādi un atbalstīt kompostēšanu mājsaimniecībās.

  • Motivēt iedzīvotājus, ieviešot sistēmu “cik izmet, tik maksā”.


Divas no EK rekomendācijām attiecas uz bioloģiskajiem atkritumiem. Zero Waste Latvija ir vairākkārt aicinājusi ievērojami pazemināt bioloģisko atkritumu tarifu, lai veicinātu to dalītu vākšanu. Esam arī aicinājuši iedzīvināt kompostēšanu gan Rīgā, gan reģionos. Līdz šim VARAM_Latvija ir koncentrējusies uz industriālo kompostu lielās instalācijās, individuālās komposta kastes ignorējot un mazizmēra kolektīvo kompostu praktiski aizliedzot.


Bioloģiskie atkritumi sastāda līdz pat 40% mūsu atkritumu. Ņemot vērā šo apjomu, bioloģisko atkritumu šķirošana ļautu ievērojami pietuvoties Eiropas valstu kopīgi nospraustajiem mērķiem.


Ļoti ceram, ka rekomendācijas tiks ne tikai uzklausītas, bet arī izpildītas jau pavisam drīz, ieviešot pragmatiskus risinājumus.


Pilns EK ziņojums:Comments


bottom of page