top of page

Ko radām vairāk - kampaņas vai atkritumus?

Augusta sākumā sociālajos tīklos kārtējo reizi tika uzdoti pamatoti jautājumi par SIA Getliņi EKO kampaņām. Vakar tika uzsākta jauna kampaņa, un šoreiz - ar fokusu uz atkritumu mazināšanu, īpaši individuālo atbildību.

Izglītojošas kampaņas ir nepieciešamas, taču tās nevar būt vienīgais rīks, kas tiek izmantots. Cilvēki var vēlēties samazināt radīto atkritumu apjomu, bet, ja alternatīvas ir grūti pieejamas, dārgas vai neērtas, cilvēki to nedarīs. Cilvēks var būt informēts par nepieciešamību šķirot atkritumus, bet bez ērtas pieejas konteineriem un skaidras informācijas par šķirošanas pamatprincipiem atkritumi netiks šķiroti.

Aicinām SIA Getliņi EKO ieguldīt pieejamos līdzekļus ne tikai komunikācijas kampaņās, bet arī piedāvāt reālas alternatīvas atkritumu mazināšanai. Iespēju ir daudz. SIA Getliņi EKO varētu uzturēt mantu apmaiņas vietas, piedāvāt cilvēkiem kuponus lietu labošanai, vairākkārtlietojamo alternatīvu iegādei, piemēram, vairākkārtlietojamiem menstruālajiem produktiem vai autiņbiksītēm. Šādas sistēmas darbojas daudzās Eiropas valstīs. Tāpat šie līdzekļi var tikt ieguldīti vairākkārtlietojamo trauku sistēmu attīstībai, lai iedzīvotāji gan pasākumos, gan arī pērkot ēdienu līdzņemšanai radītu mazāku atkritumu apjomu.


Ir aktivitātes, kas veicamas pašvaldību līmenī. Piedāvājam dažas idejas:

  • ierobežojumi vienreizlietojamiem traukiem vai vairākkārtlietojamo trauku izmantošana pašvaldību atbalstītajos pasākumos,

  • obligāti konteineri atkritumu šķirošanai noteiktiem ēku tipiem,

  • atbalsts komposta izveidei,

  • pārtikas atkritumu mazināšanas mērķi izglītības iestādēm,

  • dalītās vākšanas mērķu nospraušana atkritumu apsaimniekošanas iepirkumos.

Vissvarīgākais darbs gan ir darāms valsts līmenī. Atkritumu rašanās novēršanas likuma izveide ar skaidri nospraustiem mērķiem un rīkiem. Dabas resursu nodokļa izmantošana tā patiesajam nolūkam - nepārstrādājama iepakojuma izmantošanas mazināšanai un vairākkārtlietojamo alternatīvu atbalstam. Bioatkritumu dalītās vākšanas sistēmas papildināšana ar atvieglojumiem mazizmēra kolektīvā komposta ieviešanai un individuālā komposta datu apkopošanu.


Lai gan organizēt izglītojošās kampaņas ir vieglākais ceļš, tās uzliek atbildību par atkritumu mazināšanu tikai iedzīvotājiem, bet nepiedāvā sistēmiskus risinājumus. Tikai šādā veidā mūsu atkritumu kalnus samazināt nevarēsim.


Aicinām ne tikai iedzīvotājus strādāt pie tā, lai viņu atkritumu tvertnes būtu tukšākas, bet arī visas pārējās iesaistītās puses spert drosmīgus soļus, lai padarītu atkritumu neradīšanu ērtāku, ierastāku un pieejamāku.

Commentaires


bottom of page