top of page

Kāpēc šķirot BIO atkritumus arī pilsētā

Šobrīd Rīgā katram ir iespēja pieteikt sev BIO atkritumu konteineru, sazinoties ar savu namu apsaimniekotāju. Kāpēc šķirot BIO atkritumus pilsētā? Un kādus atkritumus drīkst šķirot?
Bioloģiski noārdāmo atkritumu izmešana nešķiroto atkritumu poligonā nav tā labākā ideja


Atšķirībā no citiem atkritumu veidiem, bioloģiskie atkritumi sadalās. Var šķist, ka tas ir labi, bet patiesībā tas var kaitē videi.

Kad bioloģiskie atkritumi sadalās, tie izdala metānu - siltumnīcefekta gāzi, kas ir 20 reizes spēcīgāka par oglekļa dioksīdu klimata pārmaiņu ietekmes ziņā. Aplēses liecina, ka tas veido 3% no Eiropas Savienības kopējām siltumnīcefekta gāzu emisijām.

BIO atkritumu sadalīšanās izraisa piesārņojumu, kas var nonākt ūdenstilpnēs un augsnē.

Atkritumu poligoni ir pārsteidzoši dārgi. Poligonu nodokļi dažādās ES valstīs ir atšķirīgi, taču kopējās poligonu apsaimniekošanas izmaksas ES pārsniedz 1 miljardu eiro gadā.

Neskatoties uz to, 40% ES BIO atkritumu joprojām nonāk poligonos.


BIO atkritumi ir pārāk vērtīgi, lai sapūtu poligonā


BIO atkritumi satur vērtīgas vielas un enerģiju, ko var izmantot citiem mērķiem.

Latvijā BIO atkritumus nogādā SIA “Getliņi EKO” bioloģisko atkritumu pārstrādes kompleksā, kur tos pārstrādā dabasgāzē un tehniskajā kompostā.

Dabasgāzi pēc tam izmanto, lai ražotu siltumu un elektrību, bet tehniskais komposts var tikt izmantots no jauna būvētu ceļu nomaļu apzaļumošanai. Jo labāk būs šķiroti bioloģiski noārdāmie atkritumi, jo pilnvērtīgākas un plašākas ir šāda komposta izmantošanas iespējas. Lai iegūtu vērtīgu kompostu, kuru var izmantot arī lauksaimniecībā, tam nedrīkst būt nekādi piemaisījumi.

Tiek meklēti veidi, ko vēl iesākt ar BIO atkritumiem, un paredzēts, ka nākotnē no tiem varēs iegūt dažādus videi draudzīgus materiālus.


BIO atkritumu šķirošana uzlabo citu atkritumu šķirošanas iespējas


Atdalot BIO atkritumus no pārējiem sadzīves atkritumiem, mēs panākam, ka kopumā samazinām atkritumu masu, kas nonāk poligonos.

BIO atkritumi nesasmērē pārējos atkritumus un tos var labāk pāršķirot un izmantot otrreizējā pārstrādē.

Ja BIO atkritumu īpatsvars sadzīves atkritumu konteinerā samazināsies, būs daudz vairāk PET pudeļu, skārdeņu un burciņu, kas no atkritumiem būs pārvēršamas jaunos, vērtīgos materiālos.

BIO atkritumu šķirošana samazina izmaksas


Sadzīves atkritumu izvešana ir aptuveni 40% dārgāka nekā BIO atkritumu apsaimniekošana.

Novietojot pie mājas BIO konteineru, samazinās:

  • atkritumu daudzums sadzīves atkritumu konteinerā;

  • izmaksas par atkritumu apsaimniekošanu kopumā;

  • sadzīves atkritumu izvešanas biežums.

Ja papildus tiek šķiroti arī citi atkritumi – vieglie atkritumi un stikls, tad atkritumu apsaimniekošanas izmaksas mājsaimniecībai samazinās līdz pat 60%.

Tomēr uzsākot šķirošanu ir jābūt pārliecībai, ka visu šķirosiet pareizi, jo ja konteineros būs nepareizi sašķiroti atkritumi, tad tos izvedīs sadzīves atkritumu mašīna un par tiem būs jāmaksā pilnā summa. Tāpēc pārliecinies, ka šķiro pareizi.
Comments


bottom of page