top of page

Atklāj Lietovelreiz.lv platformu lietu aprites veicināšanai


1.novembrī biedrība Zero Waste Latvija kopā ar partneriem - biedrību Zaļā brīvība, Clean R, SIA ZAAO un Eco Baltia VIDE atklāja digitālo platformu aprites ekonomikas veicināšanai Lietovelreiz.lv. Platforma kalpo kā ikdienas palīgs, kur kartē vienuviet atrast dažādus remonta un nomas pakalpojumu punktus visā Latvijā, kā arī saņemt katalogā pieejamas preces bezmaksas vai par simbolisku samaksu, tādējādi samazinot jaunu lietu iegādi un veicinot esošu lietu ilgāku mūžu.


Lietovelreiz.lv platforma aprites ekonomika
Lietovelreiz.lv platforma. Foto: Kristiāna Bumbiere

Platformas atklāšanā Gētes institūtā Rīgā projekta īstenotāji prezentēja jauno, lietošanai pieejamo platformu, kā arī diskutēja par izaicinājumiem un nākotnes papildinājumiem, ko apsvērt īstenošanai, lai uzlabotu platformas funkcionalitāti. Gētes institūta Lietu bibliotēkas vadītāja Zigrīda Murovska dalījās ar divu gadu pieredzi krājuma apritē, Agita Pusvilka pastāstīja par līdzšinējo ieguldījumu platformas izstrādē no biedrības Zaļā brīvība iniciatīvas “Tīri.labi” un aktīvas saziņas ar visām Latvijas pašvaldībām un platformas izstrādes. Platformas izstrādes projekta vadītāja no Zero Waste Latvija, Evija Ozola - Ozoliņa prezentēja platformas mērķus un risinājumus, demonstrējot tās funkcionalitāti.


Jaunā platforma radīta, lai mudinātu iedzīvotājus piekopt ilgtspējīgāku praksi savā ikdienā un iesaistīties aprites ekonomikā. Lietovelreiz.lv platformā pieejamās karte ar remonta un nomas punktiem Latvijā un lietu katalogs ir kā atbalsts pārejai uz aprites ekonomiku, kas palīdz samazināt potenciāli radīto atkritumu un izmesto lietu apjomus. Tā izstrādāta kā viens no posmiem Eiropas Savienības LIFE programmas integrētajam projektam “Atkritumi kā resursi Latvijā – reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju”. Tās tehnisko risinājumu izstrādājuši SIA White Digital.


Šī paša projekta ietvaros pirms nepilna mēneša CleanR kopā ar Zero Waste Latvija un citiem partneriem projekta ietvaros atklāja būvgružu, būvniecības materiālu un remonta lietu apmaiņas punktu, kurā ikviens iedzīvotājs var nodot, paņemt vai apmainīt sev nepieciešamās lietas – krāsas, otas, tapetes, interjera priekšmetus, elektrotehniku, mazo santehniku, arī būvgružus, pretī paņemot šķembas vai grunti, u.c. Turpmāk apmaiņas punktā pieejamās lietas tiks apkopotas arī Lietovelreiz.lv platformā.

“Mums ir prieks, ka mūsu sadarbības partneris “Zero Waste Latvija” turpina attīstīt interneta vietni www.lietovelreiz.lv, piedāvājot iedzīvotājiem arvien jaunas, aprites ekonomiku veicinošas iespējas. Šī lietotne ir sinhronizēta arī ar “CleanR” apmaiņas punkta uzskaites sistēmu, tāpēc ikviens tajā varēs redzēt aktuālo informāciju par apmaiņas punktā pieejamajiem krājumiem. Tādejādi iedzīvotāji pirms došanās uz šķirošanas laukumu “Nomales”, Brīvnieku ielā 11, varēs uzzināt, vai apmaiņas punktā konkrētajā brīdī atrodas kas viņiem nepieciešams,”

stāsta “CleanR” valdes priekšsēdētājs Valerijs Stankevičs.


Lietovelreiz.lv platformas ieviešana saskan ar plašākām ilgtspējas iniciatīvām un Latvijas apņemšanos sasniegt ES mērķus atkritumu samazināšanas un pārstrādes jomā. Paredzams, ka, atvieglojot piekļuvi pārstrādes pakalpojumiem un sniedzot informāciju par videi draudzīgām alternatīvām, platforma sniegs ievērojamu ieguldījumu valsts centienos samazināt atkritumus.

SIA ZAAO kopīgā projekta īstenošanas ietvaros Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā veidos uzņēmējdarbībā orientētu remonta un pārstrādes centru jeb “Vidzemes reģionālo aprites ekonomikas centru” Valmierā, Dzelzceļa ielā 5. Darbi pie projekta īstenošanas uzsākti 2022. gada aprīlī. Ir izstrādāts “Vidzemes reģionālā aprites ekonomikas centra” būvprojekts, kas iesniegts saskaņošanai būvvaldē. Šobrīd norit intensīvs darbs pie centra operacionālā darbības modeļa izstrādes, lai noteiktu sadarbību starp ZAAO, kas ir vietējā remonta un pārstrādes centra teritorijas īpašnieks un centrā remontējamo vai pārstrādājamo dažādu priekšmetu un atkritumu piegādātājiem, sociāliem uzņēmējiem, kas iesaistīsies centra darbībā. Plānots ir centra darbībā iesaistīt marginalizētās grupas (ilgstošos bezdarbniekus (īpaši jauniešus un pirmspensijas vecuma personas)). Tāpat jādomā, kā organizēt apmācības un izglītības pasākumus.


“Vidzemes reģionālo aprites ekonomikas centru” plāno nodot ekspluatācijā, aprīkot un uzsākt centra darbību 2026. gada sākumā, kad arī sāks intensīvāku darbu platformā www.lietovelreiz.lv. Šobrīd platformā ir SIA ZAAO kontaktu informācija un informācija par Aprites skapjiem, kurus biedrība “Daibes ilgtspējas centrs” sadarbībā ar SIA ZAAO izveidoja un izvietoja divos SIA ZAAO' EKO laukumos - Cēsīs, Lapsu ielā 19, un poligona Daibe EKO laukumā. (Aktivitāte īstenota ar iniciatīvas “Tīri.Labi. Pilsēta bez atkritumiem” atbalstu, kuru Latvijā īsteno pašvaldības sadarbībā ar biedrību Zaļā Brīvība, pateicoties The Coca-Cola Foundation finansiālajam atbalstam).


Iedzīvotāji, uzņēmumi un organizācijas tiek mudināti izpētīt platformas resursus, aktīvi veicināt lietu apriti un ilgāku to mūžu, un dalīties ar savu ilgtspējīgas prakses pieredzi ar citiem.


Lai karti varētu papildināt, Lietovelreiz.lv projekta īstenotāji aicina ieteikt remonta meistarus, darbnīcas un nomas. To var izdarīt, rakstot uz lietovelreiz@zerowastelatvija.lv
Materiāls izstrādāts ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu, projekta “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (LIFE Waste To Resources IP, LIFE20 IPE/LV/000014) ietvaros.


Informācija atspoguļo tikai autoru nostāju un viedokli, un ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūras (CINEA) nostāju un viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne finansējuma piešķīrējs nav atbildīgi par pausto saturu.
Comments


bottom of page