top of page

Zero Waste Latvija aicina likumdevējus rīkoties un pilnībā atteikties no ļoti vieglās plastmasas2018.gadā tika veikti grozījumi Iepakojuma likumā, kuru mērķis bija samazināt ļoti vieglās plastmasas maisiņu izmantošanu. Grozījumi noteica, ka ļoti vieglās plastmasas maisiņus tirdzniecības vietās nedrīktēs izsniegt par brīvu. Tomēr šajos grozījumos tika iekļauts arī neveiksmīgs izņēmums - maisiņus atļāva izsniegt bez maksas, ja tas tiek darīts higiēnas iemeslu dēļ. (1) Tā kā nekur netika noteikts, kas ir higiēnas iemesli, bezmaksas maisiņi no veikaliem nav pazuduši - tajos vēl aizvien bez papildu maksas var likt augļus, dārzeņus un citus produktus. Ņemot vērā progresu alternatīvu attīstībā, tādus jaunus izaicinājumus kā bioloģiski noārdāmo atkritumu dalīto vākšanu un jau panākto citu piesārņojošu produktu ierobežošanu, Zero Waste Latvija aicina iet soli tālāk: mainīt Iepakojuma likumu un no 2022.gada jūlija tirdzniecībās vietās aizstāt ļoti vieglās plastmasas maisiņus ar citu, videi draudzīgāku iepakojumu.


Pašreizējais vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu pārstrādes līmenis ir ļoti zems, un, ņemot vērā vairākas praktiska un ekonomiska rakstura grūtības, maz ticams, ka tuvākajā nākotnē tas būtiski palielināsies. Šobrīd tirgū jau ir pieejamas alternatīvas ļoti vieglās plastmasas maisiņiem, un vairākas tirdzniecības vietās Latvijā tos jau veiksmīgi izmanto. Tā kā Ķīna savā piecgades plastmasas piesārņojuma plānā ir iekļāvusi apņemšanos aizliegt ļoti vieglās plastmasas maisiņu ražošanu, maisiņu pieejamība tirgū samazināsies. (2)


Latvijā un visā Eiropas Savienībā līdz 2023. gadam jāievieš iespēja dalīti vākt bioloģiski noārdāmus atkritumus. Pirmie soļi šīs sistēmas ieviešanā Latvijā rāda, ka ļoti vieglās plastmasas maisiņi traucē bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādē. Šobrīd iedzīvotāji vēlas bioloģiskos atkritumus vākt un izmest maisiņos. Jau ir pieejami papīra un bioplastmasas maisiņi, kurus varētu izmantot bioloģiski noārdāmo atkritumu ievietošanai attiecīgajā konteinerā. Diemžēl cilvēkiem tie ne vienmēr ir pieejami, jo ikdienā viņi bieži sastopas tikai ar ļoti vieglās plastmasas maisiņiem. Turklāt, kamēr veikalos pieejami vieglās plastmasas maisiņi, tie nonāks bioloģiski noārdāmo atkritumu konteineros, samazinās komposta kvalitāti un radīs piesārņojumu. Šī būtu tikai viena no problēmām, ko atrisinātu Zero Waste Latvija rosinātie Iepakojuma likuma grozījumi.


Biedrības Zero Waste Latvija pārstāve Mairita Lūse saka: “Ir skaidri redzams, ka plastmasas maisiņu laiks ir beidzies. Ļoti ceru, ka arī tirgotāji to sapratīs un piekritīs kopīgai un laicīgai rīcībai. Aicinu uzņēmējus apzināties, ka visi vienreizlietojamās plastmasas izstrādājumi ir jāsāk uzskatīt ne tikai par reputācijas, bet arī par tirgus, finanšu un ražošanas risku.”


Vairāk informācijas:

Mairita Lūse

+371 27271533

Commenti


bottom of page