top of page

Seminārs “Tīri.Labi Latgalē. Kā iekustināt aprites ekonomiku?”


Aicinām uz tiešsaistes semināru 19. aprīlī pl.15.00 “Tīri.Labi Latgalē. Kā iekustināt aprites ekonomiku?”


Semināra “Tīri.Labi Latgalē. Kā iekustināt aprites ekonomiku?” ietvaros publiskā un privātā sektora pārstāvji varēs uzzināt vairāk par praktiskiem soļiem apritīguma ieviešanā ikdienas darbībās, kā arī padziļināti izprast esošo situāciju tieši tekstila šķirošanas un tālākizmantošanas un pārstrādes jomā.


Lūgums reģistrēties dalībai seminārā līdz 17.aprīlim:


Semināra plānā:


15:05 Ievads

Agita Pusvilka, Zaļā brīvība


15:10 - 15:45 Pāreja uz aprites ekonomiku

Anna Doškina, Evija Ozola-Ozoliņa, Zero Waste Latvija


2020. gada septembrī ar Ministru kabineta rīkojumu tika pieņemts “Rīcības plāns pārejai uz aprites ekonomiku 2020-2027. gadam”, kura īstenošanā būtiska loma atvēlēta arī pašvaldībām. Nozīmīga šī gada aktualitāte ir arī Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrāde, kuri lieliski būtu papildināmi ar aprites ekonomiku veicinošām aktivitātēm.

Semināra ietvaros īsi iepazīstināsim klātesošos ar to, kuri aprites ekonomikas plāna rīcības virzieni un ar tiem saistītās aktivitātes ir attiecināmi tieši uz pašvaldību darbu, kā arī ieskicēsim piemērus, kā par šiem tematiem domāt praktiski. Ikdienā noderīga informācija tiks apkopota “LIFE Waste To Resources IP” projekta ietvaros topošajā digitālajā platformā, kurā vienkopu būs atrodami labošanas, mantu apmaiņas un citi apritīguma punkti. Seminārā pastāstīsim arī par rezultātiem, kurus sniedza pašvaldību pārstāvji aptaujā par aprites ekonomikas ieviešanu.


15:45 Pēc-patēriņa tekstila šķirošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā

Dace Akule, Zaļā brīvība


Kopš 2023. gada1. janvāra Latvijā ikvienai pašvaldībai ir pienākums iedzīvotājiem nodrošināt iespēju dalīti nodot arī tekstilmateriālus, taču principa “piesārņotājs maksā” ieviešana jeb ražošanas atbildība par tekstilmateriālu savākšanu, pārstrādi un tālāku izmantošanu plānota ar 2024.gada janvāri. Agrāk lietotas tekstila preces primāri pieņēma labdarības organizācijas un sociālie uzņēmumi, taču pēdējos gados tekstila savākšanu sākuši arī atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi. Kas ar savāktajiem materiāliem notiek tālāk un kas ir ilgtspējīgākie to izmantošanas veidi?


Comments


bottom of page