top of page

Pasākumi, semināri un ilgtspējīga iepakojuma rokasgrāmata

2022. gada sākumā Zero Waste Latvija ieguva finansējumu no Sabiedrības integrācijas fonda kapacitātes celšanai vides interešu aizstāvībā un aprites ekonomikas veicināšanai. Turpinām iesākto darbu aprites ekonomikas principu popularizēšanā, turpināt iedzīvotāju izglītošanu un iesaisti bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošanā un stiprināt biedrības iespējas vides interešu aizstāvībā, piedaloties likumdošanas, regulu un normatīvo aktu izveides konsultāciju, komentēšanas un veidošanas procesos pēc tai sniegtajām likumiskajām iespējām.


Šobrīd, pateicoties finansējumam:

  • turpinām vieslekcijas skolēniem par aprites ekonomiku sadarbībā ar platformu “Dzīvei gatavs”;

  • tiks veidota ilgtspējīga iepakojuma rokasgrāmata, kas palīdzētu Latvijas ražotājiem saprast, kuri iepakojumi ir pārstrādājami, un rast alternatīvas nepārstrādājamam iepakojumam;

  • organizēsim tematiskos seminārus.

Projekta ietvaros katru mēnesi organizējam tiešsasites vides aktīvistu tikšanās. Ar pasākumu datumiem var iepazīties šeit:


Pirmā vides aktīvistu tikšanās 31. martā, plkst. 19:00

Otrā vides aktīvistu tikšanās 28. aprīlī, plkst. 19:00

Trešā vides aktīvistu tikšanās 26. maijā, plkst. 17:00

Ceturtā vides aktīvistu tikšanās 30. jūnijā, plkst 19:00

Piektā vides aktīvistu tikšanās 28. jūlijā, plkst 19:00

Sestā vides aktīvistu tikšanās 25. augustā, plkst 19:00


“Zero Waste Latvija” projekta “Kapacitātes celšana vides interešu aizstāvības un aprites ekonomikas veicināšanā” īstenošanu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Comments


bottom of page