top of page

Pārtikas atkritumi: kāds ir plāns?

29.septembris ir Starptautiskā pārtikas zudumu un pārtikas atkritumu izpratnes diena. Pārtika ir resurss, kuras ražošana prasa daudz laika, resursu un cilvēku darba ieguldījumu. Saskaņā ar vides grupas Feedback EU ziņojumu, ES katru gadu izšķērdē vairāk nekā 153,5 miljonus tonnu pārtikas, savukārt 2021. gadā ES importēja 138 miljonus tonnu lauksaimniecības produktu, tātad – izmetam vairāk nekā importējam.


Tā vietā, lai pabarotu tos, kas nespēj atļauties pārtiku, pārtikas produkti nonāk atkritumos.


Šobrīd pieejamie dati par situāciju Latvijā ir ierobežoti, bet tie liecina, ka arī pie mums pārtika joprojām nonāk atkritumos visos pārtikas ķēdes posmos. Vairāk nekā puse pārtikas atkritumu ES rodas mājsaimniecībās. Latvijas iedzīvotājs atkritumos izmet vairāk nekā 100 kg pārtikas. Tas nozīmē ne tikai vides piesārņojumu, bet arī kaitējumu ģimenes budžetam.


Valstīs ar zemākiem ienākumiem visvairāk pārtikas izšķērdē primārās ražošanas un pārstrādes posmos, bet valstīs ar augstākiem ienākumiem visvairāk – patēriņa posmā mājsaimniecībās. Lai mazinātu pārtikas nonākšanu atkritumos, jāveicina datu ieguve. Skaidrāka informācija par radīto apjomu dažādos ķēdes posmos un konkrētos uzņēmumos ļautu salīdzināt dažādu uzņēmumu un nozaru lomu pārtikas izšķērdēšanā, un nospraust mērķus.


Lai veicinātu pārtikas ziedošanu, būtu jāsakārto likumdošana tā, lai pārtikas izmešana būtu dārgāka nekā ziedošana, un noteikt kā obligātu pārtikas ziedošanu noteiktiem veikalu tipiem. Francijā ir viens no visefektīvākajiem pārtikas atkritumu samazināšanas modeļiem: 2016. gadā tika pieņemts lēmums, kas lielveikaliem aizliedza izmest pārtiku. Par Francijas piemēru vairāk var uzzināt Zero Waste Europe faktu lapā.


Pie tam, pārtikas ziedošana ne tikai samazina ietekmi uz vidi, bet arī rada darba vietas. 2014. gadā dibinātais uzņēmums Phenix, kas darbojas kā vidutājs starp uzņēmumiem un labdarības organizācijām, šobrīd nodarbina 200 cilvēku, no atkritumiem ikdienas glābj 60 tonnas pārtikas atkritumu un sadarbojas ar vairāk nekā 15 000 dažādiem pārtikas nozares partneriem.


Un kad Latvijai būs plāns, kā glābt no atkritumiem pārtiku?

Comments


bottom of page