top of page

Noslēdzies ZWL AIF projekts virzībai no precēm uz pakalpojumiem

AIF kapacitātes projekta galvenie mērķi bija ilgtermiņā veicināt sabiedrības virzību no preču iegādes uz pakalpojumu izmantošanu, kā arī stiprināt biedrības finansiālo neatkarību. Kādi ir galvenie projekta rezultāti un ietekme uz organizācijas mērķu sasniegšanu ilgtermiņā?


Lai efektīvākāk sasniegtu savus ilgtermiņa mērķus vides aizsardzības un sabiedrības iesaistes jomā, biedrībai "Zero Waste Latvija" (ZWL) arvien aktuālāka kļuva finansiālās neatkarības stiprināšana, tostarp neprojektu finansējuma piesaistīšana, sadarbības izveidošana ar ziedotājiem un ilgtermiņa sadarbības partneriem, kā arī iespēja par biedriem uzņemt juridiskas personas. Kapacitātes projekta ietvaros biedrība ar dažādu aktivitāšu palīdzību mērķtiecīgi attīstīja sadarbību ar dažādiem Latvijas uzņēmumiem un organizācijām, kuru mērķi saskan ar Zero Waste Latvija ilgtermiņā plānotajām aktivitātēm. Biedrība ir gandarīta, ka projekta laikā izdevās piesaistīt vairākus Latvijā plaši zināmus uzņēmumus, ar kuru aktivitāšu un ideju palīdzību organizācija varēja veiksmīgi uzsākt šo uzņēmumu ilgtspējas ceļu, palielinot izpratni ikdienas rīcībās uzņēmumu darbinieku un patērētāju vidū. Projekta rezultātā ir ievērojami palielinājies Zero Waste Latvija sadarbības partneru un juridisko biedru skaits, kuri labi pārzina biedrību un tās kompetenču iespējas un ļoti novērtē ZWL ekspertu plašo ekspertīzi, par ko liecina pozitīvās atsauksmes pēc sadarbības.


Tāpat projekta laikā vairākiem uzņēmumiem tika organizētas lekcijas un praktiskās nodarbības, kuru rezultātā pieauga Latvijas uzņēmumu darbinieku skaits, kuri ir izglītoti par preču otrreizēju vai atkārtotu izmantošanu, atkritumu samazināšanu, šķirošanu un par aprites ekonomikas principiem kopumā, savukārt biedrībai ļāva piesaistīt papildu līdzekļus savu mērķus sasniegšanai.


Komunikācijas uzsākšana ar uzņēmumiem aizņēma vairāk laika kā sākotnēji paredzējām, jo svarīgi bija izpētīt uzņēmējdarbības specifisko vidi un vajadzības. Lai arī pēc projekta ir daudz iestrāžu, kas vēl ir tikai attīstības sākumposmā, ir sajūta, ka ir izveidots lielisks pamats, no kura atsperties, lai pārliecinoši turpinātu uzrunāt Latvijas uzņēmējus par ilgtspējas virzieniem, tostarp, preču iegādes samazināšanu un virzību uz pakalpojumiem.


Un kā pēdējais ieguvums jāmin partnerorganizācijas Zero Waste Europe uzsāktais biznesa sertifikācijas process, kas tika uzsākts šī gada pavasarī un jau šobrīd aktīvi tiek izmantots kā lielisks rīks izglītošanā un komunikācijā. Biedrības pārstāve ir ieguvusi apmācību sertifikātu un kļuvusi par Eiropas līmeņa ekspertu Zero Waste auditu veikšanā uzņēmumos, kas vienlaicīgi nodrošina pārstāves gatavību būt par mentoru Latvijas uzņēmumiem šajā sertifikācijas procesā.

“Nākotnes iestrādes ir acīmredzamas, un turpinājums noteikti pozitīvi ietekmēs biedrības atbalstītās idejas un pārliecību!” – tā projekta noslēgumā atzīst biedrības pārstāvji.


Commentaires


bottom of page